W dniu 19 czerwca 2019 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się  już 20 jubileuszowe,  podsumowanie wyników programu Bezpieczne Świętokrzyskie oraz wręczenie nagród „Koziołka”

Główną ideą Programu Bezpieczne Świętokrzyskie jest szeroko rozumiana współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jest on wspólną inicjatywą i zobowiązaniem do jego realizacji: Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podsumowaniu główne wyróżnienia czyli „ Koziołka”  otrzymały powiaty, których działania w zakresie bezpieczeństwa wykraczają poza ramy przewidziane przepisami prawa. Pierwsze miejsce zajął Powiat Włoszczowski , drugie miejsce Powiat Kielecki, oraz nasz  Powiat Starachowicki, który w tym roku zajął  III miejsce.

 

 

Rozdano także trzy specjalne „Koziołki”, które  przypadły osobom i podmiotom, które są liderami w swoich środowiskach, podejmującymi niekonwencjonalne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W śród wyróżnionych znalazła się nasza  Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, która doceniono za liczne działania związane zarówno z udzielaniem pierwszej pomocy jak i działaniami na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Nagrodę „Koziołka” otrzymaliśmy z rak marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i wicewojewody świętokrzyskiego  Bartłomieja Dorywalskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego  Policji insp. Pawła Dzierżaka.

Pozostałe dwa wyróżnienia trafiły do pani Izy Wierzby, koordynatorki ds. profilaktyki Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, inicjatorki i koordynatorki licznych konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,  oraz Marcin Sztuka, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, którego podopieczni odnoszą sukcesy w turniejach i konkursach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowym na szczeblu ogólnopolskim.