Gmina Starachowice uruchamia punkt koordynacji pomocy dla osób starszych i niesamodzielnych.

Punkt będzie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Osoby potrzebujące mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr. 668-945-104 codziennie w godzinach 7.00 - 15.00.

Pomoc świadczona będzie w formie wolontariatu realizowanego przez pełnoletnich Harcerzy i Instruktorów ZHP z Hufca Starachowice oraz wszystkie osoby chcące nieść pomoc, a które mają ukończone 18 lat. Wolontariusze i pracownicy MOPS odpowiedzą na zgłoszenia.

Dostępne będą następujące formy pomocy:

1. zakup i dostawa żywności do miejsca zamieszkania/pobytu seniora czy osoby niesamodzielnej.

2. realizacja recept, zakup dostawa leków.

3. wsparcie telefoniczne dla osób samotnych, dotkniętych poczuciem zagrożenia i osamotnienia.

4. możliwe będą (w miarę napływu wolontariuszy) inne formy pomocy o czym będziemy informowali na bieżąco.

Osoby chcące zostać wolontariuszami zgłaszają się pod nr infolinii 668-945-104.